1 RESULT
O konferenciji

O konferenciji

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na trinaestu stručno-naučnu konferenciju „Horizonti 2023“ u organizaciji Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice koja će se održati 12-13. maja 2023. godine u Subotici.

„Horizonti 2023“ je konferencija koja objedinjuje i razmatra aktuelna stručna i naučna pitanja iz oblasti pedagogije, psihologije, medicine, nutricionizma, fizičkog vaspitanja, sporta i informatike.

Tema ovogodišnje konferencije “Horizonti 2023” su Stručne i naučne inovacije u praksi, a cilj je da se sagledaju aktuelne teme iz oblasti pedagoških, psiholoških, medicinskih, nutricionističkih, sportskih i informatičkih nauka.

TEMATSKE OBLASTI KONFERENCIJE

Predložene tematske oblasti NISU obavezujuće već odražavaju generalna interesovanja autora.

Vaspitanje i obrazovanje

Izazovi i perspektive u predškolskom vaspitanju,
Kreativnost kao motivacija u obrazovanju

Informatika i društvo

Informatika, ekonomija i menadžment u funkciji održivog razvoja,
On-line poslovanje i trgovina – izazovi novog doba,
Informacioni sistemi i njihova primena u praksi

Sport i fizičko vaspitanje

Fizička aktivnost u funkciji zdravlja,
Savremeni trendovi u sportu i fizičkom vaspitanju,
Trenažna tehnologija u radu sa mladim sportistima

Medicina i nutricionizam

Preventivna medicina i javno zdravlje,
Nutricionizam,
Primarna i klinička medicina